NEUROMARKETİNG NEDİR?

Gelişimci İş Geliştirme ve Danışmanlık

Neuromarketing Nedir?

Çok fazla insan tarafından bilinmeyen ve bazılarının inanmadığı Neuromarketing Türkçesi Nöro pazarlama olarak tanımlanabilir. İnsan beynine etki eden düşüncelere giriş yapma, anlama ve buna uygun şekilde bir amaç ile satış yapma tekniğidir.

Neuromarketing için daha net ve bize özgü bir tabir kullanmak gerekirse potansiyel müşterinin beynine girme ve onu cezp edip satış yapma olarak da tanımlanabilir. Neuromarketing de bir çok etmen var. Tüketici ve ürün arasında bir bağ oluşturma ve buna bağlı olarak satış yapma en yaygın olanıdır.

Neuromarketing Örnekleri

Satış pazarlama uzmanları Neuromarketing Örneklerinde çoğu zaman Pepsi ve Coca Cola örneğini verirler. Her iki firmada sürekli olarak birbiri ile rekabet içinde olsa da birinin piyasada olmaması diğerine de zarar verir.

Neuromarketing pazarlama yönteminde bir diğer önemli nokta, müşteri ve ürün arasında bir bağ kurmaktır. Ürüne ihtiyacı olmasa da ya da çok fazla gereksinim olmasa da alma ihtiyacı hissetmesini sağlamaktır. Buda dostlar nasıl mı oluyor? Her gün beklide 100 kadar gördüğümüz reklamlar ile yapılıyor. Her gün sürekli aynı reklamları aynı ürünleri görmek bir süre sonra bende neden yok algısını tetikliyor ve o ürüne ihtiyaç varmış hissi uyandırıyor. Beyin bunu düşünüp hissettikçe alma hissi ve sahip olma hissi de artıyor.

Sözün Özü

Tüketici ile ürün arasında görsel bağ kurarak o ürüne olan duygularımızın açığa çıkmasını sağlıyor. İyi markalama yapılmış şirketler için birer nimet olan bu pazarlama tekniği sizler için var. İşletmenizde uygulanacak Neuromarketing tekniğini ve fazlasını hizmetlerimiz arasında bulabilirsiniz.

Gelişimci İş Geliştirme ve Danışmanlık

Birlikte Çalışmaya Başlayalım

İkas Partner Ödülü 2023