Pazarlama 3.0

Mavi Okyanus Stratejisi

Pazarlama 3.0 

Çevremizdeki dünya sürekli değişiyor ve bu nedenle insanların yaşamları ve davranışlarıda değişiyor bu da pazarlamada bir değişikliğe yol açıyor. Son yıllarda pazarlama, ürüne odaklanmaktan (pazarlama 1.0 – ürün odaklı pazarlama) tüketiciye odaklanmaya (pazarlama 2.0 – tüketici odaklı pazarlama) geçti. 

Pazarlama birçok aşamadan geçerek gelişmiştir. Pazarlama 1.0 ve pazarlama 2.0, bu evrimin belirli dönemlerini özetleyen bazı kavramlardır. Gelişen teknoloji, müşteri ilişkileri, müşteri beklentileri, pazarlama ilkeleri pazarlama 3.0'ı öne çıkardı 

Gelişen teknoloji ve değişen medya düzeni doğrultusunda klasik pazarlama koşulları işlevsizleşmeye başladı. Bu çağda özellikle dijital dünyada bu değişimi hızlandıran en önemli etkenlerden biri olarak mobil ve sosyal ağ uygulamaları ön plana çıkmıştır. Pazarlama 3.0, insani değerlere dayalı bir pazarlama yaklaşımı sunar. 

İnsanlar ürünlerde duygusal ve insani tatmin arıyorlar. Sonuç olarak pazarlama 3.0, genel bir strateji yaklaşımını onaylamaz ancak özelleştirilmiş yaklaşıma önem vermektedir. Pazarlama 3.0, müşteri davranışı ve tutumları tarafından etkilenen bir çağdır. 

Pazarlama 3.0'ın Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Yeni dalga teknolojileri. Yeni dalga teknolojileri, bireyler ve insan gruplarıyla birleşmeyi ve etkileşim kurmayı mümkün kılar (sosyal medyanın gelişimi). Üç ana unsurdan oluşurlar: ucuz bilgisayarlar ve cep telefonları, düşük maliyetli İnternet ve açık kaynak. İşbirlikçi pazarlama, pazarlama 3.0'ın temelindeki ilk bloktur. Pazarlama 3.0, benzer değerlere ve hedeflere sahip ticari kuruluşların bir işbirliğidir. 

Küreselleşme. İnsanlar, tüketici ihtiyaçlarını karşılayan duyarlı ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan sorumlu markalara ihtiyacı vardır. Kültürel markalar, toplumun mevcut sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarını çözmeye çalışır. Kültürel pazarlama, pazarlama 3.0'ın temelindeki ikinci bloktur. Pazarlama 3.0, genel olarak insanların ihtiyaç ve isteklerine karşılayan bir yaklaşımdır. Pazarlama 3.0 uygulayan şirketler, işlerine yakın olan genel sorunları anlamalıdır. 

Yaratıcı toplum. Tüm dünyada yaratıcı insanlardan oluşan büyüyen bir topluluk var. Tüketiciler artık sadece ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetler değil, aynı zamanda manevi yönlerine de dokunan deneyimler ve iş modelleri arıyor. 

Pazarlama 3.0 (değer odaklı pazarlama), şirketlerin tüketici odaklılıktan kişi odaklılığına geçtiği ve kâr arayışının kurumsal sorumlulukla birleştirildiği aşamadır. Pazarlama 3.0, Pazarlama 2.0 gibi tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır, ancak bu tür pazarlamayı kullanan şirketlerin bir bütün olarak dünya için önemli olan bir misyonu, vizyonu ve değerleri vardır. 

Pazarlama 3.0, bir şirketin değerleri kurumsal kültürüne organik olarak entegre etmesi anlamına gelir. Yaratıcı insanlar olarak şirketler, maddi hedeflerine ek olarak kendini gerçekleştirmeyi de düşünmelidir. Ne olduklarını ve neden bu işte olduklarını anlamaları gerekiyor. 

Bu ruhsal pazarlamadır. Ve bu, pazarlama 3.0'ın üçüncü temel bloğudur. 

Etiketler:
Etiket Yok